Мэдээлэл

Крокус эвэнт холл-той холбоотой арга хэмжээ болон мэдээ, мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Арга хэмжээнүүд

Улаанаар тэмдэглэгдсэн өдрүүдэд манайд арга хэмжээтэй байна.
2019-12-30 18:00 - 2019-12-30 23:00
2019-12-29 18:00 - 2019-12-29 23:00
2019-12-28 18:00 - 2019-12-28 23:00
2019-12-27 18:00 - 2019-12-27 23:00
2019-12-26 18:00 - 2019-12-26 23:00

250-1200 хүнд үйлчлэх багтаамж, хүчин чадалтай, мэргэжлийн түвшний тайз, хөгжим, гэрэлтүүлэг, техник тоног төхөөрөмжийн шийдэлтэй, шоу, энтертэйнмэнтийн тусгай цогцолбор.