Мэдээлэл

Крокус эвэнт холл-той холбоотой арга хэмжээ болон мэдээ, мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Арга хэмжээнүүд

Улаанаар тэмдэглэгдсэн өдрүүдэд манайд арга хэмжээтэй байна.

250-1200 хүнд үйлчлэх багтаамж, хүчин чадалтай, мэргэжлийн түвшний тайз, хөгжим, гэрэлтүүлэг, техник тоног төхөөрөмжийн шийдэлтэй, шоу, энтертэйнмэнтийн тусгай цогцолбор.